Kapitał zakładowy Spółki wynosi: 16 695 500,00 zł i dzieli się na 33 391 równych i niepodzielnych udziałów po 500,00 zł każdy.

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie