Przedmiotem działalności Spółki jest:

 1. Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze
  do układów klimatyzacyjnych PKD D 35.30.Z
 2. Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych PKD F 42.21.Z
 3. Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych
  i elektroenergetycznych PKD F 42.22.Z
 4. Wykonywanie instalacji wodno kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych  i kliatyzacyjnych PKD F 43.22.Z
 5. Wykonywanie instalacji elektrycznych PKD F 43.21.Z
 6. Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych PKD F 43.29.Z
 7. Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej
  i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD F 42.99.Z
 8. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne PKD M 71.12.Z
 9. Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych PKD C 33.14.Z
 10. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
  PKD C 33.20.Z
 11. Naprawa i konserwacja maszyn PKD C 33.12.Z
 12. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami PKD G 47.99.Z
 13. Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych PKD 46.71.Z

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie