Koncesje:

Spółka działa na podstawie trzech koncesji wydanych przez Urząd Regulacji Energetyki na okres 10 lat w zakresie:

 • wytwarzania ciepła
  Nr WCC/603/159/U/OT1/98/AR z dnia  12 listopada 1998 r.,
  zmienionej decyzjami:
  Nr WCC/603A/159/W/3/2001/ZJ z dnia 6 kwietnia 2001 r.,
  Nr WCC/603B/159/W/3/OGD/2002/SA z dnia 13 czerwca 2002 r.,
  Nr WCC/603C/159/W/2/OGD/2002/SA z dnia 10 grudnia 2002 r.,
  Nr WCC/603D/159/W/2/OGD/2006/KG z dnia 26 września 2002 r.,
  Nr WCC/603-ZTO/159/W/OGD/2007/KK z dnia 8 sierpnia 2007 r.,
  Nr WCC/603-ZTO-A/159/W/OGD/2008/CW z dnia 5 lutego 2008 r.,
  Nr WCC/603-ZTO-B/159/W/OGD/2010/CW z dnia 14 grudnia 2010 r.
  Nr OGD.4110.40.12.2017.2018.159.KG z dnia 31 stycznia 2018 r.
  Nr OGD.4110.15.2021.159.AC z dnia 8 grudnia 2021 r.
  Nr OGD.4110.72.2022.159.ASz10 z dnia 26 stycznia 2023 r.
 • przesyłania i dystrybucji ciepła
  Nr PCC/636/159/U/OT1/98/AR z dnia 12 listopada 1998 r.,
  zmienionej decyzjami:
  Nr PCC/636A/159/U/OT1/99 z dnia 5 marca 1999 r.,
  Nr PCC/636B/159/W/3/99 z dnia 30 lipca 1999 r.,
  Nr PCC/636A/159/W/3/2000/BP z dnia 8 maja 2000 r.,
  Nr PCC/636-ZTO/159/W/OGD/2007/KK z dnia 8 sierpnia 2007 r.,
  Nr PCC/636-ZTO-A/159/W/OGD/2008/CW z dnia 5 lutego 2008 r.,
  oraz Nr OGD.4110.41.12.2017.2018.159.KG z dnia 31 stycznia 2018 r.,
 • obrotu ciepłem
  Nr OCC/169/159/U/OT1/98/AR z dnia 12 listopada 1998 r.,
  zmienionej decyzjami:
  Nr OCC/169/S/159/U/3/99 z dnia 17 grudnia 1999 r.,
  Nr OCC/169-ZTO/159/W/OGD/2007/KK z dnia 8 sierpnia 2007 r.
  oraz Nr OGD.4110.42.11.2017.2018.159.KG z dnia 31 stycznia 2018 r.

Taryfy:

W zakresie cen i stawek opłat stosowanych przez EPEC Sp. z o.o. od dnia 01.11.2022 r. obowiązuje Taryfa dla ciepła zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 13.10.2022 r. Nr OGD.4210.15.2022.159.XXI.DJ.

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie