Koordynatorem ds. dostępności w Elbląskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej jest:

  • Mateusz Graniczny, Specjalista ds. BHP, ppoż. i OC z Zespołu ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska, Tel. + 48 55 61 13 243,
    kom. + 48 509 269 967, e-mail: mgraniczny@epec.elblag.pl.

Do zadań Koordynatora ds. dostępności należy:

  • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez spółkę,
  • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
  • monitorowanie działalności Spółki w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie