Status prawny:

Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. zarejestrowane 02.11.1992r w rejestrze handlowym Sądu Rejonowego w Elblągu pod numerem RHB 691 jako jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Miasta Elbląga.
Zgodnie z art. 20 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 29 sierpnia 2002r. dokonano wpisu pod numerem KRS 0000127954 w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Spółka działa na podstawie umowy określonej aktem notarialnym z dnia 29.09.1992r. (wraz z późniejszymi zmianami) oraz przepisów Kodeksu Handlowego.

Kapitał zakładowy: informacja na temat kapitału zakładowego

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie