Aktywa Spółki na dzień 31 grudnia 2019 roku wynoszą:139 822 344,29 zł
na co składają się
Aktywa trwałe równe:116 656 452,29 zł
w tym rzeczowe aktywa trwałe równe:114 267 153,66 zł
Aktywa obrotowe równe:23 165 892,00 zł

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie