Aktywa Spółki na dzień 31 grudnia 2021 roku wynoszą:152 896 142,07 zł
na co składają się
Aktywa trwałe równe:124 547 275,67 zł
w tym rzeczowe aktywa trwałe równe:119 812 792,45 zł
Aktywa obrotowe równe:28 348 866,40 zł

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie