Informujemy, że od 01 maja 2022r. wchodzi w życie aktualizacja XX Taryfy dla Ciepła EPEC Spółka z o.o. Tekst taryfy jest dostępny:

Powodem zmiany taryfy jest dalszy, wysoki wzrost cen węgla, którego dostawy musimy zabezpieczyć już na przyszły sezon. Zmianę taryfy zaakceptował Prezes Urzędu Regulacji
Energetyki. Całkowita średnia cena za ciepło dla odbiorców końcowych wzrośnie o 3,42% – to znacznie poniżej poziomu inflacji.

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie