Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził nową Taryfę dla Ciepła Elbląskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Oznacza to wzrost cen za ciepło dla odbiorców końcowych o średnio 14,5% – to niżej niż poziom inflacji. Przyczyną jest przede wszystkim znaczny wzrost cen węgla i energii elektrycznej. Taryfa wejdzie w życie 1 listopada br.

Do wzrostu cen przyczynił się przede wszystkim drastyczny wzrost poziomu kosztów zmiennych – w stosunku do 2021 roku wzrosły one o 61% (wzrost z 29,7 mln zł do 47,8 mln zł). Na tę dynamikę wpłynął wzrost cen paliw, w tym rosnące ceny zakupu miału węglowego. Koszty zużycia węgla w zatwierdzonej taryfie, w stosunku do kosztów poniesionych w całym 2021 roku, wzrosły aż o 378% (z 5,4 mln zł do 25,6 mln zł). W ciągu 8 miesięcy, w których procedowany był wniosek taryfowy (od lutego do października br.), koszt ten wzrósł o 136%. Wzrost cen zakupu węgla od początku roku 2021 wyniósł aż o 733% – cena zakupu za tonę tego surowca wzrosła w tym okresie z poziomu 201,50 zł do 1 678 zł. 

Oprócz ceny węgla odczuwalny jest także wzrost ceny energii elektrycznej (wzrost w taryfie o 34%).  

Wkładamy ogromny wysiłek, aby wzrost cen dla mieszkańców był jak najmniej odczuwalny – komentuje Andrzej Kuliński, prezes EPEC. – Jednak w obliczu gwałtownie rosnących cen paliw jest on nieunikniony. Stale szukamy najtańszego sposobu na pozyskanie paliwa węglowego oraz przyszłych dostaw energii elektrycznej. Ponadto cały czas intensyfikujemy nasze działania w kierunku rozwoju alternatywnych i ekologicznych źródeł energii, w tym fotowoltaiki, dzięki czemu mamy nadzieję na ograniczenie przenoszenia negatywnych skutków aktualnej sytuacji na odbiorców końcowych.

Cena wytwarzania nadal poniżej progu uprawniającego do rekompensaty

Poziom, uprawniający do rekompensaty za ciepło, nadal jest wyższy niż nowa cena w Taryfie dla Ciepło EPEC. Próg wskazany w ustawie o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła z dn. 15 września br. dla paliw węglowych wynosi 103,82 zł, a nowa średnia cena wytwarzania w Ciepłowni Dojazdowa nadal jest poniżej tego progu.

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie