Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził zmianę Taryfy dla Ciepła EPEC.

Powodem, dla którego EPEC wystąpił o zmianę XXI Taryfy dla Ciepła, była zmiana cen Energi Kogeneracji, która została wprowadzona w styczniu br. oraz dodatkowo zaktualizowana (in minus) cztery miesiące później, czyli w maju 2023 r.

Energa Kogeneracja (EKO, spółka Skarbu Państwa) jest głównym producentem ciepła wprowadzanego do miejskiej sieci ciepłowniczej, a co za tym idzie – ceny EKO mają największy wpływ na kształtowanie się taryfy EPEC. Zmiana cen dostawcy ciepła wiąże się więc z koniecznością aktualizacji stawek EPEC. Mimo majowej aktualizacji cen przez Energę Kogenerację – obowiązująca taryfa EPEC w dalszym ciągu nie pokrywała stawek EKO w pełnej wysokości.

Nowy cennik wejdzie w życie z dniem 01.07.2023 r. Wzrost cen dla klienta, spowodowany zatwierdzeniem zmiany taryfy, wynosi około 0,18%. Różnica cen nie będzie jednak odczuwalna dla odbiorców, którzy rozliczani są zgodnie ze stawkami opublikowanymi przez Prezesa URE, skalkulowanymi zgodnie z przepisami obowiązującej ustawy z dnia 15 września 2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw wraz z późniejszą zmianą.

Aktualnie obowiązujące ceny znajdują się na stronie: Taryfy.

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie